#

CONDICIONS GENERALS: Les condicions són les reglamentàriament vigents segons la normativa de viatges combinats de la Generalitat de Catalunya. La inscripció, tant si és personal, per internet, per telèfon o per altres mitjans, implica la plena acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest fullet i dels programes detallats i normatives de cada viatge o sortida.


PAGAMENTS: Per poder garantir la plaça, un cop confirmada la reserva, cal fer a continuació el pagament corresponent de l’excursió o sortida o la bestreta d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent.

A les Excursions d’1 dia en autocar, un cop efectuada la inscripció i confirmada la mateixa, es procedirà, tot seguit, a pagar la totalitat de l’import de l’excursió en un termini màxim de 4 dies. Aquest import haurà d’estar sempre pagat abans de la sortida.

En els Viatges de 2 o més dies de durada, que inclouen hotels, cal fer una bestreta o paga i senyal de reserva (que s’indica en cada programa) també en el termini màxim de 4 dies després de la inscripció. Com a regla general la resta del pagament s’ha de fer, com a màxim, fins a 30 dies abans de la sortida o en la data límit indicada en cada programa. Les places reservades i no pagades en els terminis indicats seran anul·lades


ASSEGURANÇA DE VIATGE: En tots els nostres viatges de més d’un dia, caps de setmana i ponts, hem inclòs en el preu una assegurança de viatge que cobreix l’assistència mèdica i altres possibles incidències produïdes DURANT un viatge. Per això, no cal tenir cap preocupació al respecte. Més informació sobre aquesta pòlissa a les nostres oficines. Aquesta assegurança NO INCLOU les despeses de cancel·lació produïdes ABANS de la sortida, qualsevol que sigui la causa. D’altra banda, recomanem portar en tots els viatges, la Targeta Sanitària Europea, que emet la Seguretat Social i que es pot demanar a l’INSS, personalment o per Internet.


ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ: Per evitar qualsevol incidència ABANS d’un viatge, recomanem contractar l’assegurança de cancel·lació que cobreix una malaltia greu imprevista (no preexistent), accident personal, hospitalització o defunció familiar, produïts abans de la sortida, d’acord amb les condicions de la pòlissa. Contractar aquesta assegurança implica realitzar el pagament total del viatge i te un període de carència de 72 h. En cas de contractació, el Centre Europeu es només una figura intermediària en la contractació d’assegurances, essent la relació contractual entre l’empresa asseguradora i la persona participant en el viatge. Alternativament també pots contractar una assegurança de cancel·lació directament a una corredoria d’assegurances, o directament a l’asseguradora de la teva elecció.


CANCEL·LACIONS DE SORTIDES, ACTIVITATS i EXCURSIONS D’ 1 DIA

A les persones que hagin pagat una sortida o activitat d’1 dia i cancel·lin la sortida fins a 72 hores abans de la mateixa, o be la cancel.lació es produeixi per circumstàncies de força major alienes a l’organització, se’ls guardarà l’import durant 1 any per a realitzar una altra sortida similar. Les cancel·lacions produïdes dins de les 72 h anteriors  o bé la no presentació a l’hora de sortida no donen dret a cap devolució o reemborsament, qualsevol que sigui el motiu.


CANCEL·LACIONS DE VIATGES  –  CONDICIONS PARTICULARS DELS VIATGES EN GRUP

Aquests viatges combinats en grup es troben sotmesos a condicions econòmiques especials de contractació. La causa són els pre-pagaments que imposen els diversos serveis reservats per a grups (vols, transports, hotels, visites, etc) amb preus i condicions especials de pagament. Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt del grup. Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions tenen les següents despeses d’anul·lació:


1.- Despeses d’anul·lació en circuits que inclouen viatges en avió, vaixell o trens AVE:

 • Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal demanada per la reserva.
 • Entre 44 i 30 dies: el 50% del preu total del viatge.
 • Entre 29 i 15 dies: el 75% del preu total del viatge.
 • Entre 14 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
 • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.
 • Important: en cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos de vols, vaixells i trens AVE.

2.- Despeses d’anul·lació en els circuits d’autocar:

 • Entre 90 i 15 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal sol·licitada per la reserva.
 • Entre 14 i 7 dies: el 50% del preu total del viatge.
 • Entre 6 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
 • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.

3.- Despeses de gestió:  Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modificació, canvi o cancel·lació té unes despeses de gestió de 30 €. Recomanem contractar l’assegurança d’anul·lació per prevenir qualsevol incidència imprevista abans d’un viatge.


AVISOS i NORMATIVES 

Documentació i moneda:  A tots els viatges, excursions i sortides cal portar la documentació necessària (DNI / Passaport, no caducats). En els viatges internacionals i per raons de seguretat es recomanable portar ambdós documents i en llocs separats. En els viatges per Europa recomanem també portar la Targeta Sanitària Europea. Respecte a la moneda és aconsellable portar efectiu en euros, moneda local (si s’escau) i també alguna targeta tipus VISA o similar.


Hotels i habitacions: S’intenta que tots els hotels contractats siguin confortables, cèntrics i de bona qualitat. Normalment, les habitacions són dobles (2 llits separats tipus Twin o un llit gran). Les persones que viatgen soles, si ho desitgen, podran ser ubicades amb altres persones del grup en similar situació. En cas de demanar una habitació individual, els hotels demanen un suplement. El nombre d’habitacions individuals és limitat i per això s’han de sol·licitar en el moment de fer la inscripció, i no posteriorment.


Despeses extra: En els viatges culturals del Centre Europeu NO hi han excursions facultatives, ni despeses imprevistes. Totes les sortides i excursions en el nostre autocar son sempre incloses en el preu i per això no cal pagar cap quantitat addicional durant el viatge per aquest motiu. Normalment les entrades a museus, monuments, castells, coves, espectacles, … i els viatges en transports públics, funiculars, trens, embarcacions, vaixells, taxis, … etc son opcionals. Aquestes possibles activitats opcionals o particulars es paguen directament en el mateix lloc de visita. En general son imports molt petits. No obstant això, en tots aquests casos sempre procurem gestionar, si es possible, descomptes i preus reduïts de grup.


Vestuari i equipatge: Per participar en totes les activitats i viatges, cal portar sempre un vestuari còmode i adient, i sobretot un calçat antilliscant, esportiu o de muntanya, apropiat per viatjar i moure’s sense dificultats, tant en ciutats com en el medi natural. Es recomana que subjecti be el peu i el turmell per evitar possibles accidents, com caigudes i relliscades en paviments inestables, irregulars o humits. És recomanable també portar paraigües o impermeable, protecció solar, farmaciola, … etc. Cada participant és responsable del seu propi equipatge i objectes personals, i per això ha de controlar i vigilar en tot moment els mateixos, especialment en les sortides i arribades als hotels, aeroports, etc. Per les excursions diàries és recomanable portar una motxilla còmoda i no bosses de mà o maletins.


Climatologia: Les activitats i viatges es realitzen sempre amb els horaris indicats i segons el programa oficial previst, independentment de les condicions climatològiques dels dies anteriors o del moment de la sortida. L’experiència de molts anys ens indica que encara que en el moment de la sortida a Barcelona plogui o les condicions meteorològiques siguin adverses, aquestes poden ser totalment diferents en el lloc de visita. I en el supòsit que aquestes condicions no milloressin, sempre es recorre a activitats alternatives.


Autocars i seients: Els autocars que utilitzem en les excursions i viatges són confortables i moderns i disposen d’aire condicionat, música ambient, vídeo, etc. Són conduïts per xofers habituals, experts i de confiança. No es reserven seients concrets en els autocars, per tal que cada participant pugui situar-se lliurement amb els seus amics o coneguts. Cada persona selecciona el seu seient, a mida que per ordre d’arribada, puja al vehicle. Les places es mantenen fixes durant tot el viatge, excepte acord mutu entre els passatgers. A l’interior dels autocars no es permet fumar ni menjar. L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.


Normes de conducta i seguretat: És molt important complir amb tots els horaris i normatives establertes pels Professors i Guies en les diverses activitats. Per respecte als altres participants del grup, els participants han d’observar una estricta puntualitat. L’organització es reserva el dret d’admissió en les activitats i viatges i pot excloure de l’assistència a una activitat determinada, o donar de baixa d’una excursió o viatge a aquella persona que incompleixi les normes de seguretat, porti un calçat o vestuari inadequat o perillós per a la zona que es visita, o que per la seva actitud, conducta, o estat físic pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats i la convivència entre els assistents.

Les activitats no són adequades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) o que per la seva situació personal necessitin una atenció individualitzada. La no utilització per part d’algun participant d’algun servei o mitjà de transport inclòs en el preu d’una excursió o viatge, no dóna dret a cap devolució. Els viatges i excursions es realitzaran amb un mínim de 20 inscrits.


Important: Els organitzadors es reserven la possibilitat de modificar els horaris, visites i itineraris si alguna causa excepcional, meteorològica, de seguretat o de força major ho justifica, i sempre en benefici del benestar i la seguretat dels participants. Els organitzadors no poden fer-se càrrec de les incidències i despeses econòmiques originades durant els viatges i sortides per motius de força major, per circumstàncies alienes a l’organització o per causes meteorològiques, desastres naturals, epidèmies, pandèmies, problemes sanitaris, vagues, conflictes socials o polítics, manifestacions, aldarulls, avaries, retards, incidències en carreteres, mitjans de transport i aeroports o en altres serveis contractats públics o privats.  La inscripció implica la plena acceptació de tots els apartats d’aquest fullet. 


VIATJAR AMB CERTIFICAT COVID EUROPEU DIGITAL

A partir de Setembre 2022, ja no és obligatori viatjar amb el certificat covid europeu tal i com han disposat les autoritats sanitàries competents. Al Centre segueix vigent dur la mascareta ben posada durant tots els trajectes amb autocar.

NOTA: Recomanem contractar l’assegurança opcional de cancel·lació per prevenir qualsevol incidència abans d’un viatge. 


Aquestes normes han estat editades en data 8 de Setembre 2022 i anul·len a les anteriors.

#

Encantats i Sant Maurici - Blog

Consells i suggeriments per les caminades de Natura i Senderisme:

 • A totes les sortides de natura i senderisme cal portar motxilla, i no bosses o maletins.
 • És recomanable també portar bastons de trekking / senderisme.
 • Cal portar aigua (1.5 l) i el menjar de picnic que s’indiqui als programes de cada sortida.
 • No presentar-s’hi en dejú a les sortides (cal venir-hi ja esmorzats).
 • S’aconsella portar quelcom per fer un petit mos de mig matí i menjars energètics.
 • Molt important: Calçat de muntanya que subjecti bé el turmell i amb sola antilliscant.
 • Sempre roba esportiva, transpirable i còmoda.
 • Roba de recanvi, impermeable i d’abric. Preveure possibles canvis meteorològics.
 • Regla de les 3 capes (samarreta tèrmica + polar + roba abric / impermeable).
 • Pantalons còmodes i flexibles per caminar (evitar texans rigids).
 • Motxilla d’excursió (amb suficient capacitat per poder guardar la roba i el calçat que no utilitzem).
 • Guants, ulleres de sol, barret, i protecció solar per la pell i llavis, segons l’època de l’any i el lloc de la sortida.
 • Farmaciola bàsica, amb els medicaments i utensilis personals.
 • Documentació, DNI  i telèfon mòbil.
 • Qualsevol dubte ens consultes per E-mail o telèfon.
 • T’animem a apuntar-te en aquestes activitats. T’hi esperem!

 

#

excursions de marxa nòrdica per Catalunya - Centre Europeu
marxa nòrdica Centre Europeu

Consells i suggeriments per la realització de la Màrxa Nòrdica:

 • És OBLIGATORI que cadascú dugui els seus propis BASTONS ESPECÍFICS de MARXA NÒRDICA.
 • NO serveixen els bastons de senderisme.
 • Cal portar AIGUA, pica-pica energètic, roba esportiva i còmoda (pantalons còmodes no gaire folgats),roba impermeable i d’abric, barret, protecció solar, i calçat esportiu (tipus sabatilles esportives amb canya baixa i amb sola antilliscant en cas de pluja. Evitar les botes de muntanya).
 • Àpats: no presentar-s’hi en dejú (cal venir-hi ja esmorzats). S’aconsella portar quelcom per fer un petit mos de mig matí, i el dinar segons s’indiqui en els programes.

Sobre el Material i els Bastons:

Cal que el participant porti el material adequat per a dur a terme l’excursió sense suposar un fre al correcte desenvolupament de la sortida i del grup.

 • Regla de les 3 capes (samarreta tèrmica + polar + roba abric / impermeable).
 • Pantalons còmodes (evitar texans)
 • Motxilla d’excursió (amb suficient capacitat per poder guardar la roba que no utilitzem).
 • Guants, ulleres sol, barret, protecció solar (pell/llavis).
 • Bastons de Marxa Nòrdica obligatoris.
 • Calçat esportiu o de muntanya (amb canya baixa i amb sola antilliscant. Evitar les botes de canya alta)

Com hem indicat anteriorment, el Nordic Walking consisteix a caminar amb ajuda d’uns bastons especials semblants als de l’esquí. Per tant, per fer aquesta activitat correctament és OBLIGATORI l’ús de BASTONS ESPECÍFICS de MARXA NÒRDICA. Qualsevol altre bastó de senderisme no serveix per aquest esport. Aquests bastons els podreu comprar a qualsevol botiga especialitzada en esports de muntanya.

Si teniu qualsevol dubte, veniu a les nostres oficines, Av. Diagonal 441 (xamfrà Muntaner) i t’informarem.

La Marxa Nòrdica del Centre Europeu de Barcelona, es troba dirigida per la professora titulada, Mireia Teixidó.

T’animem a apuntar-te en aquestes activitats. T’hi esperem!

#

Els punts de trobada de les sortides s’indiquen en cada programa detallat.

En les excursions i viatges que es realitzen amb autocar els llocs de parada són sempre els mateixos. Cal consultar l’hora de trobada en el programa de l’activitat.

Horaris i punts de sortida en autocar:

 • Sortida programada: c/ Muntaner 213 (entre Av. Diagonal i C/Londres, vorera del Bar Velòdrom) al costat del Centre Europeu (Diagonal-Muntaner).
 • 5 minuts després:         c/ València 266 (Parada Bus, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia, a la vora Metro L3-L4 i Renfe Pg. de Gràcia).
 • 10 minuts després:       c/ València 460 (Parada Bus, entre Marina i Lepant, a la vora Metro L2-L5 Sagrada Familia).
 • 20 minuts després:      Av. Meridiana 388 (Xamfrà Fabra i Puig, molt a la vora Metro L1 i  Renfe Sant Andreu Arenal). Nota Important: NO es l’estació d’autobusos.

#

El Centre Europeu ha dissenyat un protocol de mesures per a la prevenció de la propagació del COVID-19. L’objectiu és oferir un entorn segur on els participants puguin gaudir de les activitats i excursions.

Aquest protocol ha sigut dissenyat seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat i les recomanacions del Procicat. Recomanem seguir actualitzat amb les recomanacions disponibles al Canal Salut habilitat per la Generalitat.

Protocol Vigent:

 • Ús de mascareta a l’interior de l’autocar, col.locada correctament (recomanem FFP2). L’ús de la mascareta s’aconsella també durant l’activitat quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.
 • Mantenir 1,5-2 metres de distància mínim entre els participants.
 • Es recomana l’ús de gel hidroalcohòlic desinfectant homologat.
 • Seguir en tot moment les indicacions dels Guies i Professors durant el transcurs de l’activitat.
 • Viatges de +2 dies: 
  • Per participar en qualsevol viatge és obligatori fer-ho amb el Certificat Covid Europeu i la pauta completa de vacunació. Veure enllaç Certificat Covid Europeu

La durada i protocol d’actuació d’aquestes mesures de seguretat pel COVID19 estaran subjectes als canvis i actualitzacions que es poguessin aplicar en futures revisions de la normativa oficial aprovada per les autoritats sanitàries competents.