Volver Reservar
PDF
Museu Arqueològic de Catalunya

El Museu Arqueològic: Bellesa, feminitat i masculinitat -17/02/23 -10h

Com es mostraven els fenicis? I els antics grecs i romans?

El Museu Arqueològic: Bellesa, feminitat i masculinitat -17/02/23 -10h

El Museu Arqueològic: Bellesa, feminitat i masculinitat -17/02/23 -10h

Com es mostraven els fenicis? I els antics grecs i romans?
Visites Art i HistòriaCicle Descobrir Barcelona
Història Arqueo
Activitat Club Cultural. No ets soci?
  • Esta actividad está en curso o ya se ha realizado. Consulta las próximas actividades disponibles en el programa AQUÍ.

Resum del viatge

Programa Activitats Culturals | Visites Art i Història | Cicle Descobrir Barcelona

Matinal

Museu Arqueològic de Catalunya
Programa Activitats Culturals | Visites Art i Història | Cicle Descobrir Barcelona | Activitat Club Cultural.

El Museu Arqueològic: Bellesa, feminitat i masculinitat -17/02/23 -10h

Com es mostraven els fenicis? I els antics grecs i romans?

Esta actividad está en curso o ya se ha realizado. Consulta las próximas actividades disponibles en el programa AQUÍ.
Destacats de l'Activitat
Itinerari
Preu i condicions
Info pràctica
Horaris i Punt de Trobada
Dades tècniques
Altres dates

Enamora’t de l’art amb el Centre Europeu de Barcelona ! … L’objectiu d’aquest Cicle Cultural “Descobrir Barcelona” és donar a conèixer i divulgar l’art, la història, els museus, els jardins i el patrimoni urbà de la ciutat. Acompanyats sempre amb Professors especialitzats i Guies experts, que donen amplies explicacions dels llocs que visitem. Participar en aquest Cicle és una bona ocasió per coincidir amb altres persones amb els mateixos interessos i aficions, en un agradable ambient d’amistat i cultura.

 


Museu Arqueològic de Catalunya

Aquesta visita vol indagar a través de les col·leccions del Museu Arqueològic de Catalunya els conceptes de bellesa, feminitat, masculinitat, … en l’antiguitat. Com era la perruqueria, el maquillatge i la indumentària a l’època antiga? … Quin era el rol de la dona? … Com ens ho mostra la mitologia? … Us proposem descobrir-ho a través d’una acurada selecció de peces arqueològiques del Museu, on veurem com segons la cultura, la història, la classe social i el moment històric les persones s’han mostrat d’una manera o d’una altra. Es tracta d’un museu cabdal per comprendre l’evolució de Catalunya i el seu entorn durant la prehistòria i la història antiga a través d’una important col·lecció de troballes i vestigis arqueològics.

Detalls del preu
El preu inclou
  • Explicacions i acompanyament del Professor-Guia del Centre Europeu.
  • Entrada al Museu.
  • Radioguies.

El preu NO inclou
  • Compra dels auriculars (1€), per això recomanem dur-los de casa.
Condicions Generals

Las condiciones son las reglamentariamente vigentes según la normativa de viajes combinados de la Generalidad de Cataluña. La inscripción, ya sea personal, por Internet, por teléfono o por otros medios, implica la plena aceptación de todos y cada uno de los apartados de esta información y de los programas detallados y normativas de cada viaje o salida. que puede consultar en este enlace todas las Condiciones Generales de Reserva.

Mètode de Pagament

Para poder garantizar la plaza, una vez confirmada la reserva, es necesario realizar después el pago correspondiente de la excursión o salida o el anticipo de un viaje. No se pueden guardar plazas de excursiones y viajes, si no se ha realizado el pago correspondiente.

  • En las Excursiones de 1 día en autocar, una vez efectuada la inscripción y confirmada, se procederá, a continuación, a pagar la totalidad del importe de la excursión en un plazo máximo de 4 días. Este importe siempre deberá estar pagado antes de la salida.
  • En los Viajes de 2 o más días de duración, que incluyen hoteles, es necesario realizar un anticipo o pago a cuenta de la reserva (que se indica en cada programa) también en el plazo máximo de 4 días después de la inscripción. El resto del pago se realizará, como máximo, hasta 30 días antes de la salida, o en la fecha límite indicada en cada programa. Las plazas reservadas y no pagadas en los indicados plazos podrían ser anuladas.
Assegurança de Viatge

Seguro de Accidentes y Asistencia Sanitaria Básica durante las Actividades y Excursiones de un día.

En todas nuestras actividades y excursiones de un día de duración, hemos incluido en el precio un seguro que cubre la asistencia sanitaria básica a causa de accidentes, rescate, y otras posibles incidencias producidas durante el día de excursión. Este seguro no cubre el transporte de regreso a casa una vez recibido el alta. Los traslados suelen ser asumidos por mutuas privadas, seguros personales, o en su defecto deben ser costeados por los participantes. Recomendamos que consultes a tu mutua privada para estos casos.

Te informamos también que nuestro equipo de guías está formado para ofrecer acompañamiento y sigue nuestro protocolo de actuación en caso de incidencia (Aviso inmediato al 112), una vez el participante ha sido atendido por los servicios de asistencia, el Guía , valorando el caso, devolverá con el grupo para continuar la actividad.

Para informaciones sobre los Seguros de Viaje (+2 días), haz clic aquí

Servei de radioguies

Per fer més còmode la sortida i seguint els nous ordenaments i consells municipals que afecten les visites turístiques en grup pel centre històric, utilitzarem receptors i auriculars de lloguer. Aquests aparells els portaran els Professors i Guies el mateix dia de la visita. El seu ús serà obligatori per poder efectuar la sortida.

A les 10h a la sortida del Metro estació Poble Sec (L3-verda), sortida Manso, accés Teodor Bonaplata.