Condicions Generals de Reserva

NORMATIVES

Les condicions són les reglamentàriament vigents segons la normativa de viatges combinats de la Generalitat de Catalunya. La inscripció, tant si és personal, per internet, per telèfon o per altres mitjans, implica la plena acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest fullet i dels programes detallats i normatives de cada viatge o sortida.

PAGAMENTS

Per poder garantir la plaça, un cop confirmada la reserva, cal fer a continuació el pagament corresponent de l’excursió o sortida o la bestreta d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent.

A les Excursions d’1 dia en autocar, un cop efectuada la inscripció i confirmada la mateixa, es procedirà, tot seguit, a pagar la totalitat de l’import de l’excursió en un termini màxim de 3–4 dies. Aquest import haurà d’estar sempre pagat abans de la sortida.

En els Viatges de 2 o més dies de durada, que inclouen hotels, cal fer una bestreta o paga i senyal de reserva (que s’indica en cada programa) també en el termini màxim de 3–4 dies després de la inscripció. La resta del pagament s’ha de fer, com a màxim, fins a la data límit indicada en cada programa. Les places reservades i no pagades en els terminis indicats seran anul·lades

ASSEGURANCES DE VIATGE

En tots els nostres viatges de més d’un dia, caps de setmana i ponts, hem inclòs en el preu una assegurança bàsica que cobreix l’assistència mèdica i altres possibles incidències DURANT el viatge, fins a uns límits determinats. Es pot demanar més informació sobre aquesta pòlissa a les nostres oficines. Normalment i llevat que s’indiqui el contrari en el programa detallat, aquesta assegurança NO INCLOU les despeses d’anul·lació PRÈVIES a la sortida, qualsevol que sigui la causa.

L’assegurança de cancel·lació cobreix una malaltia greu imprevista (no preexistent), accident personal, hospitalització o defunció familiar, produïts ABANS del viatge, d’acord amb les condicions de la pòlissa. Aquesta assegurança cal contractar-la en el moment de fer el pagament total de la reserva del viatge (i no posteriorment). Si alguna persona vol una assegurança amb major cobertura o l’assegurança especial d’anul·lació, cal demanar-ho en les nostres oficines. D’altra banda, recomanem portar en tots els viatges per Europa, la Targeta Sanitària Europea, que emet la Seguretat Social i que es pot demanar a l’INSS, personalment o per Internet. Consulteu-nos si té qualsevol dubte al respecte.

CANCEL·LACIONS DE SORTIDES i EXCURSIONS D’1 DIA

A les persones que hagin pagat una sortida d’1 dia en autocar o un altre mitjà de transport i cancel·lin la sortida fins a 72 hores abans de la mateixa, se’ls guardarà l’import durant 1 any, per a realitzar una altra sortida similar. Les cancel·lacions que es produeixin dins de les 72 h anteriors a la sortida o bé la no presentació a l’hora de sortida de l’autocar no donen dret a cap devolució o reemborsament, qualsevol que sigui el motiu.

CANCEL·LACIONS DE VIATGES  –  CONDICIONS PARTICULARS D’AQUESTS VIATGES EN GRUP

Tots els nostres viatges combinats en grup es troben sotmesos a condicions econòmiques especials de contractació. La causa són els pre-pagaments que imposen els diversos serveis reservats en els circuits per a grups (vols, transports, hotels, visites, etc.) amb preus i condicions especials de pagament. Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt del grup. Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions tenen les següents despeses particulars d’anul·lació que afecten la totalitat del preu del viatge:

1.- Despeses de gestió:  Una vegada efectuada una reserva, qualsevol cancel·lació té unes despeses de gestió de 30 euros.

2.- Despeses d’anul·lació en circuits que inclouen viatges en avió, vaixell o trens AVE:

  • Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal demanada per la reserva.
  • Entre 44  i 30 dies: el 50% del preu total del viatge.
  • Entre 29 i 15 dies: el 75% del preu total del viatge.
  • Entre 14 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
  • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.
  • Important: En cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos de vols, vaixells o trens AVE.

3.- Despeses d’anul·lació en els circuits d’autocar:

  • Entre 90 i 15 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal sol·licitada per la reserva.
  • Entre 14 i 7 dies: el 50% del preu total del viatge.
  • Entre 6 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
  • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.

IMPORTANT: Recomanem contractar una assegurança especial d’anul·lació per prevenir qualsevol incidència o malaltia imprevista abans del viatge. Aquesta assegurança cal contractar-la en el moment de fer el pagament total de la reserva del viatge (i no posteriorment).

Nota: Els organitzadors no poden fer-se càrrec de les incidències econòmiques originades durant els viatges i sortides per motius de força major, per circumstàncies imprevistes i alienes a l’organització o per causes meteorològiques, vagues, avaries, retards o incidències en mitjans de transport i aeroports o en altres serveis contractats públics o privats.